logo

Společnost pro eHealth databáze, a.s. je již od roku 2001 provozovatelem elektronických zdravotních knížek IZIP a spravuje tak databázi více než 2,5 milionu klientů. V roce 2016 přešla společnost pod nového majitele, společnost Nordic Investors, a stala se provozovatelem nové verze elektronických zdravotních knížek s názvem ZDRAVEL.

Zdravel systém

Elektronická zdravotní knížka ZDRAVEL

Elektronická zdravotní knížka Zdravel představuje vysoce zabezpečený souhrn elektronických zdravotních záznamů (Electronic Health Record - EHR) pacienta přístupný 24 hodin denně přes internet. Prostřednictvím multiplatformní aplikace Zdravel tak mají naši klienti možnost nejen nahlížet do svých zdravotních záznamů kdekoli a kdykoli, ale i sdílet svá zdravotní data s členy své rodiny a v případě nouzové situace se záchrannou službou. Sdílení zdravotnických informací prostřednictvím internetu v systému Zdravel je chráněno patentem č. 297 879, a jedná se tedy o jediné možné řešení tohoto druhu.

Funkce systému Zdravel